Kontakt

Bedriften har modtaget tilskud til Pleje af græs- og naturarealer. Formålet med tilskuddet er at bidrage til at beskytte og forbedre
biotopforholdene og biodiversiteten i de prioriterede områder. Tilskuddet har medført, at bedriftens græs- og naturarealer er blevet plejet
med afgræsning eller med slæt, og dermed er der sikret en god naturpleje af arealerne.
Jakob Bæk Pedersen | CVR: 18691841 | Vittrup Hedevej 147, 9480 Løkken - Denmark | Tlf.: 23357870