Besætningen

Vi har en fårebesætning af racen Texel. Besætningen er etableret i 1992 ved indkøb af fire gimmerlam. Det er de lam, der har dannet grundstammen i vores besætning, der i dag består af ca. 70 texel moderfår. Derudover er der i 2008 indkøbt 18 renracede gotlændere. Disse skal danne grundstammen til produktion af krydsningsgimmere til produktionsbesætninger.
 

Fårene

Fårene går på græs i perioden fra maj til december. I august tages lammene fra fårene, for at fårene kan blive klar til at komme til vædder omkring 1. oktober.

I december måned kommer fårene på stald, og de bliver klippet. Fårene læmmer fra ca. 1. marts og en måned frem, og når der er græs på markerne, kommer de med deres lam ud på græs.

I sommerhalvåret er vi at finde på dyrskuer, hvor vi mødes med andre fåreavlere og sammenligner dyrene. Det dyr, der er flot derhjemme, viser sig måske ikke at være så godt alligevel, men det sker heldigvis også, at det modsatte er tilfældet
 

Lammene

Lammene er klar til slagtning, når de er ca. 4-5 måneder gamle. De fleste af lammene sælges til slagteriet, men vi sælger hvert år en del lam til avl. Det er også muligt at købe et helt eller halvt lam til fryseren.
Jakob Bæk Pedersen | CVR: 18691841 | Vittrup Hedevej 147, 9480 Løkken - Denmark | Tlf.: 23357870