Besætningen / Sundhed
Besætningen er testet for:
 
  • Madie/visna
  • Ondartet klovsyge
  • Paratuberkulose
  • Brucella ovis
  • Salmonella
  • Scrapie

Sundhed

Besætningen har M3 status og tester for scrapie. Der testes for scrapie genotype, og en stor del af besætningen er i dag gentype 1 (ARR/ARR).
Besætningen er saneret for ondartet klovsyge og efterfølgende test har ikke påvist bakterien.
For at sikre sunde og raske dyr har vi dyrlægekontrol af besætningen seks gange om året gennem sundhedsrådgivningen hos Løkken  Dyreklinik.
Hvis man ønsker at købe avlsdyr af os, er det muligt at se besøgsrapporterne fra dyrlægen.
 

For at fastholde vores høje sundhedsstatus har vi fastsat følgende retningslinier:

 Ved besøg

Besøgende skal skifte fodtøj inden adgang til besætningsområdet. Vi har skiftefodtøj.
Vi henstiller til besøgende/købere af dyr at de kommer med rengjorte tomme køretøjer, medmindre afhentning ved udleveringsvogn er aftalt.
Fremmede køretøjer der bruges til transport af dyr og foder skal parkere i gårdspladsen. Her færdes vi ikke med dyr til dagligt.
Læsning af dyr sker, efter vores anvisninger og på områder, hvor vi ikke færdes med dyr normalt.
 

Indkøb af dyr

 

Alle dyr testes og kommer i karantæne.
Ved indkøb af dyr kontrolleres alle klove for skader og dyrene testes for ondartet klovsyge ved afhentning hos sælger. Ved ankomst til karantænen klovbades dyrene. dyrene står i karantænen til test viser at de er fri for ondartet klovsyge. Derefter klovbades de endnu en gang inden de kommer sammen med resten af besætningen.

 

 

Destruktion

Evt. dyr til destruktion placeres i container og således at Daka læsser, mens de holder på offentlig vej.
 

Klipning af dyr

Fåreklipperen, der kommer to gange årligt,skal skifte fodtøj(vi har indkøbt fodtøj der kun bruges her) og trække i rent tøj inden klipning. Udstyret til klipning stiller vi til rådighed for fåreklipperen.
Jakob Bæk Pedersen | CVR: 18691841 | Vittrup Hedevej 147, 9480 Løkken - Denmark | Tlf.: 23357870